- Profesionalna dezinfekcija ventilacionog (klima) sistema

- Dopuna klima sistema gasom

- Zamena filtera

- Ispitivanje cevovoda gasa