Centriranje (reglaža) trapa ogleda se u podešavanju uglova točkova, tako da su oni normalni na podlogu (horizontalu) i međusobno paralelni. Centriranje trapa se radi u sledećim situacijama: kada se menjaju delovi sistema oslanjanja, kada se stavljaju nove gume, u slučajevima oštećenja trapa, kada je uzrok mehanički faktor - udarac u točak, upadanje u rupu i slično, kada vozilo zanosi u jednu stranu, kada se primete neravnomernosti u trošenju guma. Centriranje trapa treba uraditi jednom godisnje ili na 10.000 km. Rezultat ovog podešavanja je bolja i duža trajnost gume, bolje i preciznije držanje pravca, veća udobnost i smanjena potrošnja goriva.